Przewóz zarobkowy oraz na potrzeby własne za granicę

ładunek włąsny, dokumentZarówno dla przewozu zarobkowego, jak i na potrzeby własne kierowca musi posiadać odpowiednie dokumenty. W międzynarodowym przewozie zarobkowym jest to oczywiście list przewozowy CMR, w którym zawarte są m.in.: miejsce i data wystawienia dokumentu, nazwa przewoźnika, odbiorcy i nadawcy, data przyjęcia towaru, opis ładunku oraz inne dane. Co zrobić, jeśli kierowca oprócz towaru […]

więcej