Rejestracja nowych i używanych pojazdów – statystyki CEPiK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) to ewidencja prowadzona w systemie teleinformatycznym, która obejmuje centralną bazę danych zawierającą informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach a także o osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami. CEPiK skrupulatnie co miesiąc prowadzi statystyki rejestracji nowych i używanych pojazdów powyżej 3,5 tony (w tym autobusów). Statystyki z początku […]

więcej