Nowe zasady wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt.

Białoruś wprowadza od dnia 1 lipca 2013 roku nowe zasady wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt, o czym informuje opinię publiczną i zainteresowanych przedsiębiorców biuro ds. Transportu Międzynarodowego. Podczas posiedzeniu z dnia 28 czerwca 2013 roku, Komisja Społeczna ds. podziału zezwoleń zagranicznych zmieniła zasady wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt płatne S. Od 1 lipca będą one wydawane na […]

więcej